Działka leśna – czy można na niej budować?

działka leśna

Chyba każdy lubi przebywać na łonie natury, co bardzo korzystnie wpływa na ludzkie zdrowie. Chodzenie po lesie i zbieranie grzybów w znacznym stopniu poprawia nastrój, zapobiegając znużeniu i relaksując. Posiadanie działki w takim miejscu i wybudowanie na niej swojego domu wydaje się być ciekawym pomysłem, jednak w praktyce jest trudne do zrealizowania. Jakie wymogi trzeba spełnić, by było to w ogóle możliwe?

Czym jest działka leśna?

Działka leśna jest określana jako miejsce, na którym rośnie las, choć sama obecność drzew jest niewystarczająca, by nazwać tak ten teren. O tym, do czego jest przeznaczona, dowiesz się na podstawie wpisu w ewidencji gruntów.

Według ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., las to grunt o zwartej powierzchni, wynoszącej min. 0,1 ha, który pokrywa roślinność leśna lub przejściowo jej brakuje bądź przeznacza się go do produkcji leśnej. Obszarami leśnymi są tereny rezerwatów i parków narodowych, a także grunty, których używa się na potrzeby gospodarki, takie jak: drogi leśne, szkółki lub miejsca składowania drewna. Działka leśna to także grunt, mieszczący się blisko lasu, w którym brak rzeczywistego zalesienia, ale w ewidencji funkcjonuje pod symbolem Ls, oznaczającym las.

Działka leśna czy można budować?

Przeznaczeniem takiej działki jest produkcja leśna, co teoretycznie wyklucza powstawanie na niej jakichkolwiek budynków. Aby było to w ogóle możliwe, musisz zmienić działkę leśną w budowlaną, co czasami może okazać się nierealne.

Najpierw zorientuj się, do czego jest przeznaczona wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, czyli MPZP. W przypadku, gdy jest określona jako działka leśna z możliwością zabudowy, złóż odpowiedni wniosek do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie jej z produkcji leśnej. Gdy już uzyskasz zgodę, będziesz mógł wnioskować o pozwolenie na budowę na terenie działki leśnej.

Kolejnym krokiem w razie braku możliwości zabudowy wg MPZP jest złożenie wniosku do urzędu gminy o udostępnienie zmiany jej warunków. Podjęcie decyzji będzie mogło mieć miejsce dopiero, gdy zdobędziesz zgodę marszałka województwa, podejmującego ją po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Działka leśna – co można zbudować?

Kwestia postawienia czegokolwiek na terenie działki leśnej jest o tyle problematyczna, że w przypadku oznaczenia w ewidencji jako las, wybudowanie budynku mieszkalnego oraz gospodarczego jest możliwe jedynie po całkowitym lub częściowym wyłączeniu jej z produkcji leśnej. Sytuacja się zmienia, gdy przestrzeń jest oznaczona jako grunt orny, nieużytek, łąka, pastwisko, miejsce zalesione, zakrzewione bądź sad. W tej sytuacji gmina może wyrazić zgodę na budowę domu w przypadku dostępu nieruchomości do drogi publicznej, a także sąsiadowania z jakąkolwiek zabudowaną działką.

działka leśna budowa domu

Działka leśna a budowa domu

Jeśli chcesz wybudować dom na działce leśnej, musisz przygotować się na duże ograniczenia i kłopoty. Podstawową trudnością, na jaką napotkasz, będzie usunięcie drzew, o którym może zadecydować starosta bądź uproszczony plan urządzenia lasu, obejmujący prywatne działki leśne będące poza własnością Skarbu Państwa. Jeśli działka jest określona jako inny teren niż las, musisz mieć zgodę od gminy. Jest ona zbędna, jeżeli wyciąć trzeba drzewa o pniu, którego obwód na wysokości 5 cm wynosi maksymalnie 80 cm dla topoli, wierzby oraz klonu jesionolistnego i srebrzystego, 65 cm, jeśli masz do czynienia z kasztanowcem zwyczajnym, robincją akacjową lub plantanem klonolistnym, a 50 cm dla wszystkich innych gatunków. Na działce, która jest lasem obowiązuje całkowity zakaz ogrodzenia, które dopuszcza się tylko w przypadku wyłączenia z produkcji leśnej.

Przekształcenie działki leśnej na budowlaną – jak to zrobić?

Przekształcenie działki leśnej na budowlaną będzie możliwe jedynie, gdy uzyskasz zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, by wyłączyć ją z produkcji leśnej. Wcześniej jednak gmina musi zgłosić się po odpowiednie pozwolenie do marszałka województwa, który z kolei będzie czekał na pozytywną opinię izby rolniczej. Dojdzie do tego tylko w przypadku, gdy stwierdzony zostanie brak negatywnego wpływu na gospodarkę leśną. Gdy na budowę domu jednorodzinnego chcesz przeznaczyć więcej niż 0,05 ha, będziesz musiał uiścić opłatę za zbyt szybki wyrąb drzewostanu. Dopiero po zmianie przeznaczenia działki możesz wnosić o wydanie pozwolenia na budowę.

Ile trzeba zapłacić?

Działka leśna z prawem zabudowy kosztuje od 30 do 300 zł za m2, a bez niego od 5 do 10 zł/m2.. Cena jest ponadto uzależniona w znacznym stopniu od lokalizacji. Do kosztów dochodzi tzw. podatek leśny, zależny od średniej kwoty sprzedaży drewna, jaką określa GUS. W 2021 r. wynosił on 43,30 zł/1 ha.

Wiesz już, jakie wymogi musisz spełnić, by wybudować swój wymarzony dom na działce leśnej. Decyzja o tym, czy warto spełniać te wszystkie formalności, by postawić budynek, należy do Ciebie. Jeżeli już Ci się uda, z pewnością będziesz zadowolony z tego przedsięwzięcia, które przyniesie wiele korzyści dla Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ostatnie wpisy