Jak zbudować dom na starych fundamentach?

budowa domu w obrysie starego

Stare budynki mają swój niepowtarzalny charakter. Czasem jednak brakuje innego wyjścia i muszą ulec zniszczeniu. W miejscu tej budowy może powstać zupełnie nowy i przytulny dom, w którym młode małżeństwo spędzi najlepsze lata swojego życia. Jak wygląda budowa domu na starych fundamentach krok po kroku?

Od czego należy zacząć, decydując się na budowę domu na starych fundamentach?

Pierwszym krokiem w budowie domu na starym fundamencie jest zgłoszenie tego faktu w starostwie powiatowym lub Urzędzie Miasta. Te instytucje udzielają zgody na budowę na fundamentach, które już istnieją. Proces jest identyczny jak w przypadku stawiania domu od podstaw.

Sięgnij po Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aby zdobyć zgodę na budowę domu w obrysie starego, musisz być w posiadaniu wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunków zabudowy. Pierwszy dokument uchwala Rada Gminy lub Miasta, a wykonuje się go dla dużej części danej gminy, którą wykorzystuje się pod pewną zabudowę, np. mieszkalną lub gospodarczą. Plan stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zawiera informację na temat wielkości domu, jaki możesz zbudować i maksymalnej powierzchni możliwej do zajęcia. Znajduje się w nim także odległość budynku od drogi oraz szerokość elewacji czy wysokość całej konstrukcji budowlanej. Niekiedy mogą się w nim znaleźć wytyczne odnośnie budynków, mających prawo się na nim mieścić i rodzaj materiałów, których można użyć przy budowie domu na starym fundamencie. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zazwyczaj jest dostępny na stronach internetowych miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak wykonać projekt budowlany?

Aby otrzymać pozwolenie na budowę domu na starych fundamentach, należy sporządzić projekt budowlany. Żeby go wykonać, trzeba posiadać pełne uprawnienia, a jego zawartość składa się z 3 części. Pierwszą stanowi projekt zagospodarowania terenu, do którego zalicza się mapa w skali 1:500 lub 1:1000 autorstwa geodety. Znajduje się w niej projekt budynku, który ma się mieścić na działce, jej podziemna infrastruktura, rozmieszczenie aktualnych obiektów budowlanych czy infrastruktura drogowa w jej okolicach.

budowa domu na starych fundamentach

Drugą częścią jest projekt architektoniczno-budowlany posiadający szkice elewacji budynku, rzut jego fundamentów i wszelkich kondygnacji. W tym elemencie mieszczą się także różne rozwiązania technologiczne mające bezpośredni związek z budową domu w obrysie starego. Projekt uzupełniają wszystkie dane liczbowe odnośnie budynku, czyli jego całkowita powierzchnia i kubatura. Wszystko to musi mieć uzasadnienie we wspomnianym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w warunkach zabudowy.

Trzecia część to projekt techniczny, który można złożyć do urzędu dopiero, gdy wszelkie roboty budowlane zostaną zakończone. Zbędne w tym przypadku jest zatwierdzenie w decyzji o pozwolenie na budowę. W dokumencie znajdują się informacje w sprawie rozwiązań konstrukcyjnych budynku, charakterystyka energetyczna oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska lub opinia geotechniczna. Gdy już zdobędziesz pozwolenie na budowę domu na starych fundamentach, możesz spokojnie rozpocząć wszelkie prace z tym związane.

Badania związane z budową domu na starym fundamencie

Według nowelizacji ustawy Prawo Budowlane konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych, aby doszło do jakichkolwiek inwestycji budowlanych. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się także wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. To, czy jest ona potrzebna, zależy od warunków gruntowo-wodnych, jakie panują na konkretnym terenie i charakteru inwestycji.

Opinie geotechniczne sporządza się na podstawie Rozporządzenia MTBIGM z 25 kwietnia 2012 r. odnośnie ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych. Badania gruntu pod zwyczajny dom jednorodzinny przeprowadza się błyskawicznie, gdyż zwykle zajmuje to maksymalnie godzinę.

Można również wykonać badania polowe polegające na odwiertach geotechnicznych z użyciem wiertnicy mechanicznej i dodatkowych badań gruntu w razie potrzeby. Zazwyczaj sonduje się grunty sypkie, aby stwierdzić, jakie jest ich zagęszczenie, a tym samym podatność na odkształcenie ze względu na obciążenie od budynku, jaki na nich posadowiono.

Stare domu zasługują na to, aby dać im drugie życie. Budowa nowego budynku w tym miejscu jest ciekawym pomysłem, nad którym warto się zastanowić, pamiętając oczywiście o formalnościach, jakie są z tym związane.

Ostatnie wpisy