Czym jest korytarz ekologiczny i czy należy brać go pod uwagę przy budowie domu?

budowa domu korytarz ekologiczny

Budowa domu jest bardzo ciekawym, ale też długotrwałym przedsięwzięciem, do którego trzeba olbrzymiej cierpliwości. Wiele ludzi chciałoby mieszkać na łonie natury wśród traw i roślin, by móc codziennie wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Jedną z możliwości jest zastosowanie tzw. korytarza ekologicznego. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie są korzyści z wykorzystania tego rozwiązania przy budowie domu?

Czym jest korytarz ekologiczny?

Korytarz ekologiczny poza tym, że jest zielonym miejscem dla dzikiej natury, stanowi też niezwykle istotną część ekosystemu. Oznacza on pas zieleni, łączący wiele obszarów środowiska naturalnego, do jakiego należą lasy, łąki, rzeki bądź pola. Przy jego pomocy może poruszać się mnóstwo gatunków roślin oraz zwierząt, a jego dodatkowym atutem jest to, że chroni różnorodność biologiczną. Łączy też różne siedliska, pozwalając na komfortowy przepływ genów, a także uniknięcie izolowania się populacji.

Rodzaje korytarzy ekologicznych

Definicja korytarzy ekologicznych obejmuje m.in. duże płaty krajobrazowe, które pełnią rolę ostoi lokalnych gatunków roślin oraz zwierząt. Mogą to być też typowe korytarze liniowe, będące częściami liniowymi w krajobrazie, elementem sieci lub stanowiące kontrast z otoczeniem. Ich inny rodzaj to wyspy krajobrazowe, czyli niewielkie powierzchnie o składzie i budowie, które przypominają duże płaty. Wyróżnia się także bariery przestrzenne, które uniemożliwiają przemieszczanie się w poprzek, a także wymuszające poruszanie wzdłuż barier w miejscu średnio korzystnego środowiska. Możesz również mieć do czynienia z podstawowym tłem krajobrazowym oraz innymi płatami, które znajdują się w składzie jego tła.

Rozróżniając korytarze ekologiczne, uznawane za obszary korzystne dla migracji organizmów, należy kierować się oceną przydatności konkretnych części strukturalnych krajobrazu dla poruszania poszczególnych organizmów. Możliwość używania przez zwierzęta bądź rośliny korytarza migracyjnego jest zależna od warunków środowiskowych oraz odległości od płata krajobrazowego, stanowiącego centrum rozprzestrzeniania się osobników danego gatunku. Liczy się ponadto liczba i wielkość barier, które mają miejsce na trasach migracji, a także długości czy trudności tras.

W jaki sposób chronić zwierzęta?

O ochronie zwierząt stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska. Zabezpiecza się je przed szkodliwym działaniem poprzez: robienie i zachowywanie korytarzy ekologicznych czy budowę przejść pod oraz nad drogami publicznymi i liniami kolejowymi. Dodatkowo, zapewnia się drożność cieków, które są szlakami migracji, w tym także konstrukcję przepławek i kanałów, rozbiór przeszkód oraz ciągłą konserwację miejsc dla ryb, które już istnieją.

korytarz ekologiczny budowa domu

Korytarz ekologiczny a budowa domu

Udział korytarza ekologicznego może mieć olbrzymi wpływ na procedurę budowy domu. Konieczne jest dopasowanie projektu budynku do jego wymagań, co prawdopodobnie będzie widoczne w kosztach, jednak w zamian możesz spodziewać się wielu korzyści dla środowiska oraz siebie.

Co zyskasz na zastosowaniu korytarza ekologicznego?

Korzystając z korytarza ekologicznego, wspierasz ekologię, zachowując ciągłość ekosystemu i chroniąc środowisko naturalne przed fragmentacją. Doskonała jakość powietrza poprawi komfort życia oraz zwiększy. wartość nieruchomości. Dodatkowo, ten pomysł spowoduje zrównoważony rozwój i ochronę przyrody przez wiele lat.

Jak połączyć ekologię z nowoczesnością?

Postaw na zrównoważone budownictwo, uwzględniające aspekty ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne. Budując dom w okolicach korytarza ekologicznego, warto rozważyć kilka rozwiązań. Przede wszystkim pamiętaj, aby użyć materiałów, przyjaznych środowisku i ludzkiemu zdrowiu, takich jak: drewno, glina, kamień naturalny bądź cegła. Używaj też rozwiązań, pozwalających zminimalizować zużycie energii, np. izolacja termiczna, słońce oraz systemy odzysku ciepła. Kolejnym sposobem jest stosowanie materiałów wtórnych i recyklingowanych podczas budowy obiektu, a także eksploatacji, która później będzie miała miejsce. Skup się także na tym, by ogród stworzyć tak, żeby pozwalał na różnorodność biologiczną i stosowanie rozwiązań, ograniczających wpływ budynku na środowisko naturalne, jak chociażby systemy zbierania wody deszczowej bądź oczyszczanie ścieków.

Posiadasz już wszelką wiedzę odnośnie tego, czym są korytarze ekologiczne, jaki mają wpływ na środowisko, oraz co możesz zyskać, budując dom w ich pobliżu. Rozważ wszystkie wady i zalety oraz zdecyduj, czy chcesz postawić na to nietuzinkowe, lecz bardzo korzystne dla środowiska rozwiązanie. Ekolodzy z pewnością Ci za to bardzo podziękują.

Ostatnie wpisy