Działka rolna – kto może kupić?

działka rolna kto może kupić

Ciekawym pomysłem, aby spędzać dużo czasu na łonie natury jest posiadanie własnej działki. Choć najbardziej popularne są budowlane, niektórzy myślą o kupnie posiadłości rolnej. Czy jednak można sobie na to pozwolić, nie mając statusu rolnika? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby stać się posiadaczem takiej nieruchomości?

Warunki potrzebne do nabycia działki rolnej

Kto może kupić działkę rolną? Kupno nieruchomości rolnej regulują odpowiednie przepisy, według których właściciel takiej działki powinien mieć status rolnika indywidualnego. Teoretycznie niezbędne jest posiadanie kwalifikacji rolniczych i prowadzenie działalności o takim charakterze, która może zostać rozpoczęta w ciągu 5 lat od chwili zakupu gruntów rolnych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego mówi jednak o możliwości nabycia działki rolnej mimo braku statusu rolnika oraz prowadzenia takowej działalności gospodarczej pod warunkiem, że jej powierzchnia będzie wynosić maksymalnie 1 ha, a nabywca zdobędzie wszelkie pozwolenia. Bez żadnych problemów kupisz z kolei grunty rolne nie większe niż 0,3 ha. W przypadku powierzchni pomiędzy 0,3 ha a 1 ha stosuje się prawo pierwokupu.

Działka rolna – kto może kupić?

Kto może kupić działkę rolną? Pierwszeństwo ma rolnik obecnie dzierżawiący działkę i spełniający warunki, jakie określa ustawa. W niektórych przypadkach prawo pierwokupu nieruchomości ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wtedy sporządza się warunkową umowę sprzedaży, którą trzeba wysłać do KOWR. Czas na złożenie właściwego oświadczenia trwa miesiąc, a w przypadku jego braku może dojść do realizacji transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym i ostatecznego zawarcia umowy sprzedaży.

Sytuacje, w których nie tylko rolnik może kupić działkę większą niż 1 ha

Działka rolna – kto może kupić? KOWR może udzielić pozwolenia w postaci decyzji administracyjnej na kupno działki rolnej powyżej 1 ha przez osobę bez statusu rolnika. Trzeba jednak przedstawić istotny powód chęci nabycia tej nieruchomości, np: położenie w pobliżu miejsca zamieszkania rodziców lub dziadków, co ułatwi opiekę nad nimi. Nabywca ponadto musi wyrazić zobowiązanie, że będzie prowadzić w tym miejscu działalność rolniczą i mieszkania w gminie, gdzie znajduje się grunt. Sprzedaż nieruchomości może w tej sytuacji być możliwa po 5 latach od jej kupna.

działka rolno-budowlana kto może kupić

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Jeśli chcesz nabyć działkę rolną, musisz ponieść dodatkowe koszty, takie jak: opłaty notarialne lub podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, należy uiścić opłaty sądowe, do których się wlicza 60 zł za założenie księgi wieczystej w przypadku jej wcześniejszego braku i 200 zł za wpis do niej.

Jedną z opłat, jaka wiąże się z wynajęciem notariusza jest taksa notarialna, której wysokość zależy od wartości transakcji, lecz musi się mieścić w limicie zawartym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości odnośnie jej maksymalnych stawek. Trzeba także zapłacić za odpis aktu notarialnego.

Od zakupu działki rolnej odlicza się również podatek. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną kupujący uiszcza podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 % wartości całej nieruchomości.

Czy można zbudować dom na terenie działki rolnej?

Aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość budowy domu na terenie zakupionej działki rolnej, należy najpierw sprawdzić, jakie jest przeznaczenie gruntu rolnego. W tym celu trzeba zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który powinien zawierać informację, czy można na nim budować, czy jedynie uprawiać rośliny. W przypadku braku MPZP można poprosić o sporządzenie warunków zabudowy. Wtedy niezbędna może okazać się także decyzja o wyłączeniu ziemi z produkcji rolnej, jednak jest to zależne od kategorii gruntu ornego. Będzie ona konieczna dla użytków rolnych powstałych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego klasy I, II i III, a także klasy IV, V i VI z gleb pochodzenia organicznego. W innym przypadku zupełnie wystarczające są warunki zabudowy. Trzeba jednak pamiętać o dodatkowych kosztach odrolnienia działki, takich jak jednorazowa opłata uiszczana w starostwie.

Działka rolno-budowlana – kto może kupić?

Działkę rolno-budowlaną klasyfikuje się jako rolną, co wiąże się z takimi samymi ograniczeniami dotyczącymi jej zakupu oraz postawienia domu, jak w przypadku nieruchomości rolnej.

Zakup działki rolnej wydaje się być ciekawym pomysłem, jednak należy pamiętać o szeregu formalności z tym związanych. Jeżeli już się uda, można cieszyć się przestronnym miejscem w otoczeniu przyjemnego krajobrazie. Ewentualna budowa domu w takiej przestrzeni może być inwestycją na lata, a z zamieszkiwania na tym terenie mogą się w przyszłości cieszyć Twoje dzieci oraz wnukowie.

Ostatnie wpisy