Wydajne systemy odwodnienia działki

miejski system odprowadzania wody

Niewystarczająca przepuszczalność górnej warstwy glebowej to problem, z którym można poradzić sobie na wiele sposobów stosowanych w pracy przez zespoły doświadczonych inżynierów budowlanych. Wśród nich najpopularniejszym, a jednocześnie przystępnym cenowo rozwiązaniem jest odwodnienie liniowe. Bardzo efektywną metodę stanowią również drenaże. Proces ich projektowania i tworzenia jest skomplikowany, jednak uważa się go za wykazujący największą efektywność w obniżaniu poziomu wód gruntowych.

W obecnych czasach wielu inwestorów decyduje się na zakup oraz późniejszy montaż rozwiązań umożliwiających odprowadzenie nadmiernej ilości wody. Opisywane systemy odwadniające stanowią świetny wybór w sytuacji występowania m.in. zamakania piwnic, nawilgacania ścian, uszkodzeń nawierzchni oraz powstawania zastoisk wodnych. Grunty charakteryzujące się niską przepuszczalnością lub też jej brakiem nie pozwalają na właściwe wsiąkanie wody. W związku z czym po intensywnych opadach deszczu mają miejsce liczne podtopienia budynków.

Rodzaje systemów odwodnienia

Zapoznanie się ze specyfikacją gruntu jest pierwszym krokiem, który należy podjąć w celu wyboru właściwego rozwiązania pozwalającego na odprowadzenie zbytecznej wody. Dodatkowymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę, jest m.in. rodzaj podłoża, jak również wielkość oraz ukształtowanie terenu objętego pracami. Czynnikiem determinującym wybór jest przepuszczalność gleby, której określenie pozwala na dobór skutecznego i wydajnego rozwiązania. Pod uwagę brane są dwie metody odwodnienia — ich selekcją zajmują się wyspecjalizowani doradcy firm budowlanych.przekrój przydomowego systemu odwodnienia i magazynowania wody

Odwodnienie liniowe czy drenaż?

Właściwe odprowadzanie wody z gruntu jest możliwe przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod — odwodnienia lub drenażu. Pierwszy ze sposobów to instalacja zakładająca skuteczne odprowadzanie wody przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych elementów. W skład odwodnienia liniowego wchodzą wpusty deszczowe, innymi słowy są to prostokątne betonowe korytka, które montowane na zakończeniu rur spustowych przy zachowaniu minimalnego spadku. Kolejnymi wymaganymi elementami są studzienki kontrolne, których zadaniem jest zatrzymywanie większych zanieczyszczeń takich jak liście, patyki oraz innych przedmiotów, które nie miały znaleźć się w systemie odwodnienia. W tym przypadku zastosowanie studni zbiorczych umożliwia właściwe gromadzenie nadmiernej wody opadowej lub gruntowej. Dodatkowo podczas wyboru warto zwrócić uwagę na parametry danego rozwiązania, a w szczególności na klasę obciążeń — wyróżnia się m.in. A15, B125, C250 i D400. Pierwsza z nich doskonale odnajdzie się w przypadku lokalizacji takich jak podjazdy garażowe, ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych.

Innym rodzajem rozwiązania pozwalającego na skuteczne osuszanie terenu jest system rur drenarskich zaprojektowany przez wykwalifikowanego projektanta. Co więcej, przygotowanie powierzchni oraz montaż tego typu instalacji jest bardzo skomplikowanym procesem, w związku z czym lepiej zdecydować się na pomoc specjalistów. Drenaż to system stosowany m.in. w celu obniżenia poziomu wód gruntowych oraz osuszenia podmokłej działki. Właściwie ułożone ciągi drenarskie charakteryzują się 5 mm spadkiem na każdym metrze bieżącym przygotowanego systemu. Warto nadmienić, że perforowane plastikowe rury układa się na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m, a pod nimi powinna znaleźć się warstwa filtracyjna. System drenażu warto rozszerzyć o pojemnik magazynujący wodę — studnię szczelną lub chłonną.

Wpływ właściwości filtracyjnych gruntu na wybór metody

Inwestorzy, których budynki usytuowane są na gruntach przepuszczalnych, mogą w skuteczny sposób poradzić sobie z problemem nadmiernej wody. W tym przypadku pierwszym krokiem podejmowanym przez wyspecjalizowanych pracowników firm budowlanych jest ułożenie obsypki filtracyjnej wokół ławy fundamentowej. Oczywiście, aby to było możliwe, należy wykonać wykop okalający budynek o głębokości nie mniejszej niż 0,7 m. Kolejnym krokiem jest właściwe ułożenie odpływowych rur drenażowych i przysypanie ich 15 cm warstwą żwiru. Na nią nakładany jest materiał filtracyjny, który zostaje następnie pokryty gruntem rodzimym.

W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych przedstawiany system powinien być wzbogacony o drenaż płaszczyznowy. W tym przypadku wykopy wykonuje się z zachowaniem takiej samej głębokości jak w przypadku gleb charakteryzujących się większą przepuszczalnością. Jednakże wyróżnikiem jest montaż specjalnej izolacji, zarówno przeciwwilgociowej, jak i przeciwwodnej wokół fundamentu budynku. Kolejno ze styropianu wykonuje się warstwę termoizolującą. Następujące kroki są tożsame z wyszczególnionymi w poprzednim akapicie.rurowy system odprowadzania wody

Czy rodzaj gruntu wpływa na wydajność systemów?

Własności filtracyjne są czynnikiem definiującym wybór jednego z rozwiązań umożliwiających odprowadzanie wody z danego terenu. W celu określenia przepuszczalności danej gleby wykorzystuje się niestandardową jednostkę — Darcy. Zarówno w przypadku żwirów, jak i piasków współczynnik ten wynosi ponad 100 D. Wśród gleb półprzepuszczalnych znajdują się m.in. gliny, namuły oraz mułowce — w ich przypadku parametr ten wynosi od 0,001 do 0,1 D. Zdolność gruntu do przewodzenia wody jest jedną z najważniejszych jej funkcji.

Systemy odwodnienia, czyli inwestycja w przyszłość

Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania umożliwiającego pozbycie się nadmiarowej wody z terenu działki pozwala na uniknięcie wielu nieprzyjemności — wśród nich jest m.in. zawilgocenie ścian fundamentowych, proces, który może wpłynąć na integralność budynku. W trakcie wyboru rozwiązania mającego za zadanie zaspokojenie potrzeb inwestorów warto zwrócić uwagę na parametry określające klasę obciążenia oraz efektywność odbioru wody.

Ostatnie wpisy