Wakacje kredytowe w 2024 roku — dla kogo są przeznaczone i jak z nich skorzystać?

wakacje kredytowe 2024

Rosnące stopy procentowe stały się sporą trudnością dla wielu osób, które posiadają zobowiązania w polskich złotych. Spowodowały bowiem zwiększenie wysokości rat kredytów hipotecznych — często o kilkadziesiąt, a nawet ponad sto procent. Jest to niemałe obciążenie dla budżetu domowego. Jednym ze sposobów na uporanie się z tym problemem są m.in. wakacje kredytowe. Na czym polegają i kto może skorzystać z tej opcji? Jakie zmiany wprowadzono w 2024 roku?

Czym jest rządowy program wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe to program wsparcia dla kredytobiorców zaproponowany przez rząd w ramach Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 roku. Udzielenie wakacji kredytowych daje możliwość zawieszenia spłat kredytu na maksymalnie 8 rat zobowiązania hipotecznego zaciągniętego w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe. Co ważne, aby skorzystać z tego udogodnienia, należy posiadać wyłącznie jeden kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Ponadto wakacje kredytowe nakładają na instytucje finansowe obowiązek udostępnienia takiego rozwiązania na wniosek każdego klienta spełniającego warunki wskazane w Ustawie. Warto dodać przy tym, że wakacje kredytowe obejmują zarówno część kapitałową, jak i odsetkową kredytu. Dodatkowo to od wnioskodawcy zależy wybór rat podlegających zawieszeniu, a terminy ich spłaty zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Muszą one jednak spełniać określone kryteria.

wakacje kredytowe 2024

Zasady wakacji kredytowych, czyli parlamentarne wsparcie w praktyce

Rządowe wakacje kredytowe umożliwiają odroczenie spłaty kilku rat kredytu hipotecznego, który został udzielony w polskich złotych. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zaciągnięcie takiego zobowiązania przed 1 lipca 2022 r. Oprócz tego, kolejny kluczowy czynnik to zakończenie spłaty kredytu. Według Ustawy z lipca 2022 r., powinno ono nastąpić co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Jeśli chodzi składanie wniosków o wakacje kredytowe, jest ono możliwe w ramach specjalnego systemu dostępnego w oddziałach, a także na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych banków. Co istotne, do października 2023 r. kredytobiorca mógł odroczyć łącznie 8 rat pożyczki hipotecznej — maksymalnie po 2 w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz po 1 racie kredytu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku. Ponadto do tej pory Ustawa nie przewidywała żadnego kryterium dochodowego warunkującego przyznanie wnioskodawcy wakacji kredytowych. W 2024 r. wprowadzono jednak pewne zmiany zasad udzielania rządowego wsparcia, które zostały zaproponowane przez Radę Ministrów nowym projektem ustawy.

Wakacje kredytowe 2024 — nowe kryteria przyznawania rządowego wsparcia

Przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok zostało zaproponowane projektem ustawy pod koniec października 2023 r. Na podstawie przepisów w niej zawartych można odroczyć spłatę raty kredytu hipotecznego zaciągniętego przed 1 lipca 2022 r. maksymalnie na 4 miesiące. Ponadto okres spłaty rat zostanie przedłużony bez naliczania przez bank dodatkowych odsetek. W praktyce wygląda to tak, że kredytobiorca nie spłaca po 1 racie w każdym kwartale, przy czym od niego zależy, ile miesięcy wakacji wykorzysta i w jakim terminie. Co więcej, zmianie uległa nie tylko łączna liczba zawieszonych rat, ale także to, kto będzie mógł ubiegać się o rządową pomoc. Wprowadzono bowiem kryterium ograniczenia wysokości kredytu. Otóż, jeśli kwota kapitału udzielonego kredytu przekracza kwoty 400 tys. zł, wówczas nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby mieć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku. Natomiast hipoteka wynosząca od 400 do 800 tysięcy złotych skutkuje tym, że program będzie dostępny tylko w przypadku, gdy rata kapitałowa i odsetkowa (koszt obsługi kredytu), przekracza 50 procent dochodu gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji, przy składaniu wniosku będzie brany pod uwagę średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających jego złożenie.

Czy warto korzystać z wakacji kredytowych?

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców objęte ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 roku, to decyzja przynosząca wiele korzyści. Po pierwsze, nie powinna ona wpływać negatywnie na zdolność kredytową wnioskodawcy. Po drugie, jedyną konsekwencją skorzystania z niej jest przedłużenie okresu spłaty zadłużenia o konkretną liczbę miesięcy. Wreszcie po trzecie, jeżeli kredyt hipoteczny na własne potrzeby mieszkaniowe został podpisany przed 1 lipca 2022 r. i nie przekracza 800 tys. złotych, można w kilku prostych krokach pozyskać dodatkowy kapitał na dowolny cel. Wystarczy tylko dopełnić niezbędnych formalności w placówce banku bądź drogą elektroniczną. Jak wykorzystać zaoszczędzone pieniądze? Można przeznaczyć je m.in. na podreperowanie domowego budżetu. Finansiści sugerują jednak zainwestowanie uzyskanych środków. Równie rozsądnym rozwiązaniem będzie także przeznaczenie nadwyżek na nadpłatę kredytu hipotecznego. Dzięki temu można w przyszłości uzyskać niższe raty bądź skrócić całkowity okres kredytowania.

kredyt hipoteczny 2024

Podsumowanie

Obowiązujące wakacje kredytowe 2024 to kontynuacja rządowego programu wsparcia dla złotówkowiczów sprzed 2 lat, z którego Polacy chętnie korzystają. Szacuje się, że maksymalna skala tego rodzaju udogodnienia obejmie około 1,7 mln umów kredytowych. Z kolei łączna wartość kredytów hipotecznych wynosić będzie około 268 mld zł. Należy jednak pamiętać, że ta ulga dla kredytobiorców to większe koszty banków. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego — w 2022 r. wakacje kredytowe obciążyły finansowo te placówki na łączną kwotę 13,41 mld zł. Z drugiej jednak strony, analizy danych wykazały jednocześnie wysoki zysk z tego rodzaju umów. Jest to zatem pomysł przynoszący wiele korzyści zarówno dla osób obciążonych hipoteką, jak i wysokości PKB.

Warto wspomnieć przy tym, że osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet, mogą skorzystać również z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to pomoc finansowa udzielana indywidualnie, maksymalnie na 36 miesięcy. Należy złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznane wsparcie finansowe jest wpłacane w całości na rachunek banku udzielającego kredytu hipotecznego. Wszystkie warunki skorzystania z Funduszu zostały określone w Ustawie z dnia 9 października 2015 r.

Źródła:
https://www.totalmoney.pl/artykuly/dlaczego-raty-kredytu-rosna
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wakacje-kredytowe-2024-dla-kogo-ta-forma-pomocy-bedzie-dostepna-kiedy-wniosek-i-jakie-warunki-zawieszenia-kredytu-hipotecznego-aa-VYwn-4eS8-14WZ.html
https://forsal.pl/gospodarka/finanse-publiczne/artykuly/9337640,wakacje-kredytowe-w-2024-roku-wiadomo-ile-beda-kosztowaly.html
https://votum-fh.pl/wakacje-kredytowe-w-2024-r-warunki/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/9331545,wakacje-kredytowe-2024-jakie-warunki-trzeba-spelnic.html
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wakacje-kredytowe-2024-dla-kogo-jakie-zasady-jak-skorzystac-terminy
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/6345573,wakacje-kredytowe-2024-beda-istotne-zmiany-pojawia-sie-limity-wartosci-kredytu.html

Wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?


https://www.velobank.pl/przewodnik-finansowy/produktowe-abc/na-czym-polegaja-wakacje-kredytowe.html
https://www.compensa.pl/blog/czym-sa-stopy-procentowe-i-co-wplywa-na-ich-wysokosc
https://www.compensa.pl/blog/wakacje-kredytowe-od-kiedy-mozna-zlozyc-wniosek-i-ile-trwaja

Ostatnie wpisy