Sposoby izolacji przeciwwilgociowej budynków

osoba stojąca na przenoszonych materiałach do izolacji przeciwwilgociowej budynku

Wilgoć może pojawić się tak naprawdę w każdym domu czy jakimkolwiek innym budynku. Pociąga za sobą wiele konsekwencji, wpływających niekorzystnie zarówno na mieszkańców, jak i strukturę konstrukcji. Ma negatywny wpływ na zdrowie, z uwagi na to, że w miejscu zawilgoceń często rozwijają się grzyby i pleśnie. Dla alergików to szczególnie niebezpieczne. Poza tym nierzadko prowadzą także do odpadania tynku, a nawet kruszenia się ścian. Wyrządzone szkody są trudne do naprawienia, dlatego należy pomyśleć o tym prędzej i zdecydować się na izolację przeciwwilgociową.

Zabezpieczenie przed wilgocią jest ważne w przypadku stawiania nowych budynków czy nawet przy kupnie starego, przedwojennego domu. Dawniej mało która konstrukcja była w ten sposób chroniona, w związku z czym wilgoć i uczucie zimna spod podłogi są częstymi zjawiskami. Nowe budownictwo uwzględnia takie działania, choć i tak należy się upewnić, czy rzeczywiście zostały przeprowadzone. To bardzo ważne, aby później nie musieć wydawać dodatkowych pieniędzy na ewentualne szkody wyrządzone przez wilgoć. Warto podkreślić, że po pewnym czasie modernizacja izolacji może okazać się koniecznością.budynek w trakcie budowy przed położeniem izolacji przeciwwilgociowej

Czym jest izolacja przeciwwilgociowa?

Izolacja pomaga w zabezpieczeniu budynku przed wilgocią, która może występować w jednej z trzech form: opadowej, gruntowej i pary wodnej. Z występowaniem tej ostatniej mamy do czynienia w dużej mierze w łazience i kuchni, czyli w miejscach, gdzie znajdują się ujęcia wody. Jeśli ta zostanie nagromadzona w zbyt dużych ilościach, może wnikać w strukturę ścian, stropów, dachów czy nawet okien. Wtedy wytwarzają się tam grzyby i pleśnie, które negatywnie wpływają na zdrowie domowników. Ma to szczególnie znaczenie, jeśli przynajmniej jeden z nich jest alergikiem.

Drobnoustroje mogą oddziaływać na układ pokarmowy, oddechowy czy zmniejszać odporność. W niektórych przypadkach prowadzą nawet do zapalenia gardła, płuc lub oskrzeli. Właśnie dlatego izolacja przeciwwilgociowa jest bardzo ważna. Sama wilgoć dostaje się do budynku na wiele sposobów. Problemem może okazać się, chociażby niewłaściwe odprowadzenie wód gruntowych lub stare zalania. Woda napiera wtedy na fundament, a aby to powstrzymać, wykonuje się barierę odgradzającą ją od bryły budynku.

Sposoby przeprowadzania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacja przeciwwilgociowa ma na celu usunięcie wilgoci. Ten proces dzieli się na dwa rodzaje – naturalny i sztuczny. Pierwszy opiera się na odkopaniu fundamentów, które zaszły wilgocią i zabezpieczeniu ich. Drugi zaś polega na przerwaniu przemieszczenia się wilgoci w górę, poprzez izolację, a także osuszanie najczęściej metodami inwazyjnymi. Istnieje jednak możliwość, aby zdecydować się na nieinwazyjne, wykorzystuje się wówczas w dużej mierze gorące powietrze. Dzięki podwyższonej temperaturze mur schnie, choć należy podkreślić, że jest to długi proces – trwa od kilku do nawet kilkunastu tygodni.

Zabezpieczyć się przed wilgocią można również z poziomu dachu, ma się wtedy do czynienia z izolacją pokrycia dachowego. Jak wiadomo, jego główną funkcją okazuje się ochrona wnętrza i mieszkańców przed zjawiskami atmosferycznymi czy chociażby utratą ciepła. Jeśli zostanie dobrze wykonany, będzie cechować się odpornością na wilgoć napływającą do wnętrza. Natomiast mając wątpliwości co do jego szczelności, warto zainwestować w dodatkową izolację. W tym celu stosuje się materiały, takie jak paroizolacje (stosowane od wewnętrznej strony) i membrany (od zewnętrznej). Te sprawiają, że wytworzona para wodna wyparuje, a jednocześnie zabezpieczy przed pochłanianiem jej z powietrza. Współczynnik przenikania ciepła nie mogą wynosić więcej niż U = 0,3 W/(m²·K). Ponadto należy wspomnieć, że tego typu izolację powinno się wykonywać w temperaturze większej niż 0 stopni, a także zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza.budowa nowoczesnych budynków z instalacjami przeciwwilgociowymi

Czego używa się do izolacji przeciwwilgociowej?

Aby izolacja przeciwwilgotnościowa spełniała swoją funkcję, trzeba użyć odpowiednich budulców. Te z kolei dzielą się na materiały bitumiczne, czyli między innymi roztwory, masy, lepiki, pasty, papy czy emulsje. Służą do ochrony budynków od bardzo dawna. Stosuje się je jako grunt pod warstwę izolującą. Mineralne z kolei powstają na skutek połączenia cementu z różnymi kruszywami i składnikami modyfikującymi. Są to np. benonity czy szlamy. Wyróżnia się także te z tworzyw sztucznych w tym membrany, żywice lub folie.

Wybór materiału powinien być uzależniony od środowiska, a tym samym parametrów technicznych. Nie powinno się na tym oszczędzać, ponieważ tylko odpowiednie zabezpieczenie może ochronić budynek przed dalszym postępowaniem wilgoci. Jeśli te będzie niewłaściwie dobrane, cały proces okaże się bezcelowy, a grzyby i pleśnie dalej będą się rozwijać. Dodatkowo warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje izolacji. Pionowe, polegające na nakładaniu jej na zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie fundamentu. Poziome natomiast wykorzystuje się na ławach i ścianach piwnic nad stropem i pod posadzką.

Ostatnie wpisy