Przyszłość Bezpiecznego Kredytu 2%

Młodzi ludzie po ślubie, chcąc się w pełni usamodzielnić, zaczynają snuć plany o własnym mieszkaniu. Motywacją może być chęć założenia rodziny, rozpoczęcie nowej pracy czy też potrzeba uniezależnienia się. Jednak przy drożejących kredytach i rosnących cenach nieruchomości, zakup mieszkania jest często marzeniem trudnym do zrealizowania. Z tego powodu Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt. Trzeciego lipca 2023 roku wystartował program rządowy – „Pierwsze Mieszkanie”. W jego skład wchodziły dwa elementy: Konto Mieszkaniowe oraz Bezpieczny Kredyt 2%. Ten pierwszy był skierowany do osób, które chcą regularnie odkładać oszczędności na koncie z atrakcyjnym oprocentowaniem i zyskać dodatkową premię, natomiast kredyt 2 proc. stanowił dofinansowanie kredytu. Każdy, kto dostał się do programu, otrzymywał dopłaty, które obniżały ratę w takim stopniu, jakby oprocentowanie wynosiło 2%. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, na 23 listopada 2023 roku liczba zawartych umów kredytowych przekroczyła 40,8 tys. Złożonych zostało 90,3 tys. wniosków, z czego ponad 69,3 tys. stanowią wnioski zweryfikowane. Pierwszego grudnia 2023 Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało także o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W związku z podjętą decyzją kwota z budżetu państwa zostanie zwiększona z 11,3 do 16,1 mld. Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o tani kredyt 2 procent? Co się stanie z projektem w nadchodzącym 2024 roku? Czy to rzeczywiście tani kredyt? W poniższym artykule szczegółowo omawiamy to zagadnienie.

Kredyt 2 procent – kto może skorzystać?

Bezpieczny kredyt 2% to specjalny forma kredytu, którą rząd wprowadził 1 lipca 2023 roku. Stanowi cykliczną dopłatę do kredytu hipotecznego, gdzie oprocentowanie wynosi w tym okresie 2%, wliczając w to marżę banku. Kto może wnioskować o kredyt 2 procent? Aby uzyskać dopłatę do finansowania, należy spełnić podstawowe warunki programu. Ustawa wskazuje, że o dopłatę w programie może ubiegać się każdy, kto w dniu złożenia wniosku nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego w ostatnich 3 latach. Bezpieczny Kredyt 2 procent to inicjatywa przewidziana dla młodych osób (do 45. roku życia), które nie mają tytułu własności lub spółdzielczego prawa do innej nieruchomości, z wyjątkiem działki, na której ma zostać wzniesiony dom. To rozwiązanie dla osób stanu wolnego, małżeństw oraz par w związkach nieformalnych wychowujących razem przynajmniej jedno wspólne dziecko. Co istotne w dniu udzielenia kredytu wnioskodawca nie może mieć ukończonych 45 lat – w przypadku, gdy małżeństwo lub osoby znajdujące się w związku nieformalnym decydują się na kredyt, kryterium wieku musi być spełnione przynajmniej przez jedną osobę.

Bezpieczny kredyt na zakup lub budowę nieruchomości

Wiemy, kto może być beneficjentem programu Bezpieczny Kredyt 2%. Pozostaje pytanie: „Na co można przeznaczyć dopłatę do kredytu hipotecznego?” Kredyt hipoteczny 2% można uzyskać na zakup mieszkania, przy czym nie ma znaczenia, czy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, czy z rynku wtórnego. Kredytobiorca, chcąc przeznaczyć kwotę na coś większego, może zdecydować się na zakup domu. Podobnie jak w przypadku mieszkania, obiekt może zostać zakupiony z drugiej ręki. Bezpieczny kredyt umożliwia także nabycie działki budowlanej w celu budowy domu jednorodzinnego. Rządowy program Bezpieczny Kredyt przewiduje również pomoc w wykończeniu domu. Decydując się na zakup lub budowę własnej nieruchomości, warto mieć na uwadze to, że ustawa nie określa danych, takich jak powierzchnia lokalu i ceny za m² mieszkania. Czy istnieją ograniczenia dotyczące zakupu? Kluczowymi aspektami, które powinien mieć na uwadze kredytobiorca, są wkład własny oraz określona drogą ustawy maksymalna wysokość Bezpiecznego Kredytu 2%. Co istotne obie te kwestie są związane z rolą instytucji kredytowej.

kredyt 2% na dom

Bezpieczny kredyt 2% a wybór banku

Na dzień 2 listopada 2023 13 banków posiada podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) o współpracy w zakresie kredytu hipotecznego 2 procent. O czym powinna pamiętać osoba, która zamierza dołączyć do programu? Podobnie jak w przypadku zwykłego wnioskowania o kredyt, banki w pierwszej kolejności oceniają zdolność kredytową potencjalnego uczestnika. Opinia zostaje sporządzona przez kredytodawcę na podstawie takich czynników jak wykształcenie, stan cywilny, rodzaju zatrudnienia, a także wysokość i stabilność dochodów. Co warto dodać, bank będzie oczekiwał wpłaty wkładu własnego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że banki mogą mieć różne wymagania – jeden bank będzie wymagał 20%, w innym 10% będzie wystarczająco. Również okres spłaty kredytu może różnić się w zależności od banku. Zgodnie z założeniami projektu, tani kredyt może zostać udzielony, jeśli wkład własny nie będzie przekraczał 200 tysięcy złotych. Wartość ta nie musi mieć formy pieniężnej – może mieć postać nieruchomości gruntowej niezabudowanej domem jednorodzinnym, która stanowi własność kredytobiorcy. Choć posiadanie wkładu własnego jest wymogiem prawnym, każdy, kto ubiega się o tani kredyt na 2%, może także skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Umożliwia on uzyskanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Warunkiem dołączenia do programu jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego.

Wysokość Bezpiecznego Kredytu 2%

Choć według informacji, które zostały przekazane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii kwota z budżetu państwa przeznaczona na Bezpieczny Kredyt ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032, decyzja ta w żaden sposób nie wpływa na maksymalną wartość samego kredytu. Do tej pory ustawa dotycząca Bezpiecznego Kredytu 2% przewidywała dwie wartości maksymalnej kwoty kredytu. Kwota Bezpiecznego Kredytu 2% nie mogła przekroczyć 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz 600 tys. zł dla małżonków bądź osób wspólnie wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko. Co warto zaznaczyć, kredytobiorcy mogą zdecydować się na kwotę kredytu mniejszą niż maksymalna dostępna kwota, jeśli np. planują remont domu. Jaka jest najwyższa możliwa wartość nieruchomości? Biorąc pod uwagę fakt, że wkład własny nie może przekroczyć 200 000 złotych, potencjalna wartość mieszkania lub domu dla jednej osoby to 700 000 zł, a dla dwóch osób 800 000 złotych. Wysokość raty można obliczyć, korzystając z kalkulatora Bezpiecznego Kredytu 2%. Maksymalny, całkowity koszt kredytu jest więc z góry ustalony. Tak samo jak dopłaty do kredytu.

Określanie wysokości raty

Jaką wysokość może osiągnąć rata przy bezpiecznym kredycie? Od czego uzależniona jest wysokość rat Bezpiecznego Kredytu 2%? Istotnym czynnikiem jest wybór banku. W zależności od tego, na który z nich się zdecydujemy, warunki, oferta oraz sposób prowadzenia rozmowy mogą się różnić. Wynika to z faktu, że banki stosują różne rozwiązania, chcąc przyciągnąć kredytobiorców. W kontekście czynników, od których zależy wysokość rat, mogą nimi być m.in. kwota kredytu hipotecznego, wysokość marż pobieranych przez banki i ich opłat za usługi dodatkowe, długość trwania umowy kredytowej, czy też wartość dopłat zapewnianych przez państwo. Warto zwrócić uwagę także na to, że w programie został narzucony sposób naliczania rat kredytu 2% – raty przez pierwsze 10 lat mają maleć, natomiast po upływie tego czasu stają się równe. Chciałbyś się dowiedzieć, jak będzie wyglądała rata kredytu 2%? Chcąc oszacować ich wysokość, można skorzystać z kalkulatora rat kredytu 2%. W pierwszej kolejności należy określić dane, takie jak okres kredytowania, cena nieruchomości, której zakup planujemy czy wartość wkładu własnego. Korzystając jednak z kalkulatora rat, warto pamiętać o tym, że uzyskane dane są szacunkowe. Dopłaty do kredytu, jak i raty, są regulowane z góry.

Bezpieczny kredyt w 2023

Pomimo stale rosnących cen mieszkań, sytuacja na rynku kredytowym, dzięki wprowadzeniu Bezpiecznego Kredytu, stała się niezwykle dynamiczna. Program zmotywował ludzi do działania – wiele osób, które posiadały swoje oszczędności i odłożyły plany zakupowe w czasie, zaczęły je realizować. Z raportu przygotowanego przez InfoKredyt wynika, że zadłużenia gospodarstw domowych wobec banków z tytułu kredytów zaciągniętych w 2023 roku były mniejsze niż w 2022. Co ciekawe, początkowo rząd zakładał, że do końca tego roku udzielone zostaną kredyty o łącznej wartości 3,2 miliarda złotych, jednak według doniesień HREIT, wartość ta została przekroczona dwukrotnie. Kto w 2023 roku korzystał z Bezpiecznego Kredytu? Według analizy przeprowadzonej przez redaktorów WGN.pl, na dzień 24 października 2023, 80% zobowiązań dotyczy mieszkań, a 75% wszystkich kredytobiorców to osoby młode (26-35 lat). Co ciekawe, 1% wniosków pochodziło od cudzoziemców (z czego w większości to byli obywatele Ukrainy). Wsparcie kredytobiorców przez rząd stanowiło doskonałą zachętę do dołączania do programu.

Koszt budowy domu w 2023 roku

Przyszłość programu Bezpieczny Kredyt

Już na samym początku Ministerstwo Rolnictwa i Technologii ogłosiło, że kredyty z oprocentowaniem 2% mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Analiza przeprowadzona przez stronę Bankier.pl wskazywała na to, że środki na Bezpieczny kredyt 2% na 2023-2024 mogą skończyć się w 2023 roku. Doniesienia wynikają m.in. z zapowiedzi Banku Ochrony Środowiska dotyczącej czasowego wstrzymania przyjmowania wniosków – powodem takiego stanu rzeczy miałoby być wyczerpanie limitu dopłat. Wraz z nadejściem nowego rządu pojawiły się kolejne informacje. Nowo powołany minister rozwoju i technologii, Krzysztof Hetman, w wywiadzie udzielonym dla TVN 24, udzielił kilku istotnych informacji. Przyznał on, że środki na realizację programu się skończyły, jednak rząd zamierza go kontynuować w zmienionej formie. Projekt ma stać się bardziej kompleksowy i oddziaływać nie tylko na rynek podaży, ale też popytu. Obecnie nie znamy szczegółów dotyczących nowej odsłony projektu, jednak zdaniem Krzysztofa Hetmana, propozycja, która jest przygotowywana przez rząd, może skłonić banki prywatne do ponownego rozpatrzenia, czy nie chcą wziąć udziału w programie.

Bezpieczny Kredyt – podsumowanie

Od momentu rozpoczęcia się, program miał zarówno wielu entuzjastów, jak i krytyków. Ci pierwsi zwracali szczególną uwagę na to, że proces zakupu mieszkania lub domu dzięki Bezpiecznemu Kredytowi 2% stał się dużo prostszy. Ponadto oprocentowanie bezpiecznego kredytu 2% ułatwia zarządzenie domowym budżetem i buduje poczucie bezpieczeństwa wśród kredytobiorców. Z kolei krytycy, powołując się na dane statyczne, wskazują na relację zachodzącą między liczbą udzielonych kredytów a wzrostem cen nieruchomości. Eksperci podkreślają także, że dalsze kontynuowanie projektu może pogłębić problem związany z kosztem zakupu mieszkań.

https://www.propertynews.pl/mieszkania/bezpieczny-kredyt-2-w-2024-roku-z-programu-moze-skorzystac-kolejne-35-tys-osob,146727.html
https://nieruchomosci.infor.pl/kredyty-mieszkaniowe/6403989,bezpieczny-kredyt-2-czy-w-2024-roku-nadal-bedzie-mozna-skorzystac-z-doplat-do-kredytu.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpieczny-kredyt-2-procent-jak-dlugo-banki-beda-przyjmowac-wnioski-8657691.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/kredyt-bezpieczny-2-jakie-dochody-wystarcza-zeby-go-dostac-i-kupic-mieszkanie-nizsze-niz-sadzisz-aa-Lvkg-k4dj-TyxL.html
https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9316128,czy-bezpieczny-kredyt-2-proc-moze-sie-nie-oplacic-sprawdzilismy.html
https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9316128,czy-bezpieczny-kredyt-2-proc-moze-sie-nie-oplacic-sprawdzilismy.html
https://www.totalmoney.pl/bezpieczny-kredyt-2-procent
https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/bezpieczny-kredyt-2-gigantyczne-zainteresowanie-i-grozba-blokady-wnioskow/w7wr901
https://www.rp.pl/banki/art38686861-kredyt-2-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-bezpiecznym-kredycie-2-proc
https://blogkredytowy.pl/bezpieczny-kredyt-2/
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/bezpieczny-kredyt-2-proc-warunki-za-te-bledy-traci-sie-prawo-do-doplat-na-co-uwazac-przy-kredycie-hipotecznym-aa-kuws-d18S-VuQo.html

Ostatnie wpisy