Przydomowe oczyszczalnie ścieków

rozbudowana oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to dobra alternatywa dla osób, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacyjnej. Coraz częściej wybiera się tę opcję przy budowaniu domów, ponieważ, dzięki zachodzącym podczas pracy działaniom biologicznym, jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem. W procesie rozkładu ścieków nie wykorzystuje się energii elektrycznej, a jedynie procesy organiczne. W wyniku tego zanieczyszczenia zostają rozłożone na związki chemiczne w pełni bezpieczne dla środowiska. Za sprawą beztlenowych warunków oraz pośrednictwa bakterii zachodzą fazy gnilne.

Kolejnym krokiem jest rozkład na związki mineralne z podziałem na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. W efekcie ścieki przechodzą rozkład, zostają znaturalizowane za pomocą tlenu i, tym samym, oczyszczone aż w 95%. Budowa oczyszczalni ścieków nie wymaga wielu wizyt w urzędzie gminy – w większości przypadków wystarczy złożyć jedynie zgłoszenie budowy. Ta kwestia wygląda nieco inaczej w przypadku terenów zalewowych. Niestety można spodziewać się wtedy odmowy wybudowania oczyszczalni, co będzie uwzględnione w prawie lokalnym.domowa oczyszczalnia ścieków

Jak wybrać i założyć przydomową oczyszczalnię?

Wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być uzależniona od liczby domowników. Produkuje się wtedy większa ilość zanieczyszczeń, w związku z czym potrzebna będzie okazalsza przestrzeń do zagospodarowania ich. Budowa tego typu systemu opiera się przede wszystkim na osadniku, w którym dochodzi do rozkładu zawartości, a także rurach drenażowych. Można założyć go na większości działek z zachowaniem odpowiednich rozmiarów – trzeba poświęcić około 50m2 powierzchni na zestaw rozsączający. To ważny element, ponieważ, za sprawą kominów, zapewnia on należyte napowietrzanie, aby cały proces nitryfikacji przebiegał prawidłowo.

Po zamontowaniu wszystkich niezbędnych części zaleca się przygotować warstwę wierzchnią. Rury otacza się warstwą żwiru i tłucznia, a następnie przykrywa geowłókniną. W ten sposób zapewnia się lepszą wilgotność podłoża. Do montażu najlepiej wypożyczyć mikro koparkę – dzięki temu zaoszczędzi się czas i dokładniej wykona pracę. Niektóre elementy są ciężkie, w związku z czym umiejscowienie ich ręcznie byłoby wręcz niemożliwe. Należy decydować się na certyfikowane oczyszczalnie, ponieważ tylko takie zapewniają faktyczną ekologiczność.

W jaki sposób zadbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Wybudowanie własnej, przydomowej oczyszczalni ścieków nie należy do szczególnie drogiego przedsięwzięcia. Z pewnością jest oszczędniejsza niż szambo. Zawartość wystarczy wybierać zaledwie raz w roku w przeciwieństwie do klasycznego zbiornika zanieczyszczeń, który przeważnie wymaga tego, co miesiąc. Warto pamiętać o tym, aby okresowo uzupełniać oczyszczalnię dobrymi bakteriami. Przeważnie wykonuje się ten zabieg raz na 30 dni. Wsypuje się je do toalety, skąd trafiają do systemu. Aby ten działał prawidłowo, trzeba zadbać o odpowiednią eksploatację, a także stosowaną przy tym technologię.

Podstawa to rzadsze stosowanie nieekologicznych środków czyszczących, ponieważ zakłócałyby pracę oczyszczalni i negatywnie wpływały na środowisko. Lepiej wybierać te, które ulegają biodegradacji. Warto zadbać również o ekologiczne środki czystości w kuchni pozbawione chloru i fosforanów. Należy przeprowadzać systematyczną kontrolę zbiornika i opróżniać go w razie potrzeby. W ten sposób zapewni się niezakłóconą i prawidłową pracę oczyszczalni. Silnie żrące substancje do przeczyszczania rur nie są w tym przypadku dobrym pomysłem. Trzeba także dopilnować, aby do oczyszczalni nie przedostawał się tłuszcz, rozpuszczalniki, farby, pestycydy i oleje.widok na oczyszczalnię ścieków

Rodzaje przydomowych oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków występuje w kilku rodzajach, dzięki czemu znacznie łatwiej dopasować ją do indywidualnych warunków oraz potrzeb. Biologiczna odmiana jest odpowiednia dla osób dysponujących terenami o trudnych warunkach glebowych lub zbyt małymi działkami, na których mógłby być problem z zainstalowaniem drenażu. To kilkukomorowy zbiornik, który, dzięki wysokiej szczelności, może być zamontowany nawet w częściowym zanurzeniu. Tego typu oczyszczalnie dzielą się jeszcze na kilka innych odmian:

  • Oczyszczalnia biologiczna z osadem czynnym, który występuje w formie zawiesiny z mikroorganizmów. Po procesie rozkładu istnieje możliwość wykorzystania jej w postaci cieczy do prac gospodarczych;
  • Oczyszczalnia biologiczna ze złożem biologicznym, wzbogacona o materiał filtracyjny oraz zraszacz, który służy do rozpylania cieczy;
  • Oczyszczalnia biologiczna w połączeniu osadu czynnego i złoża biologicznego;
  • Oczyszczalnia roślinno-stawowa, nazywana też hydrobotaniczną. Do rozkładu zanieczyszczeń w tym wypadku wykorzystuje się rośliny, ich korzenie oraz glebę.

Dodatkowo, oczyszczalnia roślinno-stawowa składa się z trzech części – osadnika, czyli głównego zbiornika (podobnie jak w poprzednich rodzajach), przepompowni, określonego rodzaju studni oraz filtra roślinnego. Wyróżniamy jeszcze rodzaj membranowy. Jest on najbardziej wydajny, a woda po procesie rozkładu i filtracji nadaje się nawet do uzupełnienia ogrodowego basenu.

Ostatnie wpisy