Pastwisko trwałe a budowa domu

pastwisko trwałe

Bardzo dużo młodych ludzi pragnie wybudować własny dom w celu jak najszybszego usamodzielnienia się. Część decyduje się postawić go w dość nietypowych miejscach, takich jak np.: pastwiska trwałe. Czym one są i czy jest możliwość budowy budynków jednorodzinnych na tym terenie? O tym opowiemy w poniższym wpisie.

Czym jest pastwisko trwałe?

Pastwisko trwałe jest określane jako stały użytek zielony, którego używa się do celów żywieniowych, zwykle z czasowym pobytem zwierząt w danym miejscu.

Program azotanowy i jego wpływ na pastwiska

Program azotanowy zmienił się w 2023 roku poprzez wprowadzenie dodatkowych zasad odnośnie pastwiskowania i systemu otwartego. Wspomniany system oznacza utrzymywanie zwierząt w grupie bez konieczności stosowania budynków oraz trzymanie na niewielkiej, ogrodzonej przestrzeni z ciągłym dostępem do wody oraz żywieniem za pomocą dowożonej przez hodowcę paszy.

Brakuje w nim całorocznego przebywania przeżuwaczy na pastwisku, do którego zbędne są płyty i zbiorniki, w których przechowuje się nawozy naturalne. Wykorzystywanie miejsca w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania pokarmowego przez część roku zobowiązuje do przestrzegania wszystkich punktów programu, odnoszących się do miejsc, w których przechowuje się nawozy. Do przeliczania powierzchni używa się właściwych współczynników, a do tego dawka azotu może wynosić maksymalnie 170 kg N/ha/rok (azotu na hektar).

W przypadku odpowiednich warunków klimatycznych, przy pastwiskowaniu zwierząt przeżuwających i koniowatych, będącym stylem ich żywienia, używa się krótszego obiegu pierwiastków. Azot i fosfor wykorzystuje się z dużymi ograniczeniami na skutek produktywności zielonej bądź suchej masy runi, których obecność idealnie bilansuje pobieranie produktów z zielonki. Straty pokrywa nawożenie mineralne, które podlega obowiązkowi bilansowania.

pastwisko trwałe

Pomoc dla właścicieli krów

Osoby, które pasą na swoich pastwiskach krowy mleczne, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, związane z projektem „Dobrostan zwierząt” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2023-2027. Możesz z niego skorzystać, jeśli przez przynajmniej 120 dni wypasa się tam zwierzę bez uwięzi, przeznaczając na to 6 godzin dziennie lub więcej, a także prowadzi się rejestr wypasu.

Pastwiska trwałe a budowa domu

Wybudowanie domu na pastwisku jest możliwe, jednak wymaga spełnienia szeregu formalności. Pozwolenie powinieneś uzyskać bez większych problemów pod warunkiem dostępu działki do drogi oraz sąsiadowania z zabudowaną działką. Problem może pojawić się jednak w przypadku oznaczenia miejsca na mapach jako terenu leśnego. Wtedy o zgodę trzeba poprosić gminę, decydującą o regułach zabudowy, przy czym możliwa jest odmowa. Gdy gmina Ci odmówi, będzie trzeba samodzielnie sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni (MPZP), który następnie zdobędzie opinię na różnych szczeblach. Wiąże się to jednak z ogromnym ryzykiem, że w pewnym momencie któraś instancja zablokuje inwestycje budowy domu na pastwisku.

Trzeba pamiętać o wycince drzew

Budowa domu na pastwisku wiąże się z koniecznością wycięcia drzew, co może stworzyć dodatkowe problemy prawne. Należy to jednak zrobić, gdyż mogą być one zagrożeniem dla domu – szczególnie, gdy zawieje silny wiatr, a drzewo będzie miało kilkanaście metrów wysokości.

Do wykonania wycinki potrzebne są uproszczone plany urządzenia lasu bądź decyzja starosty. Gdy brakuje w nich lasów, należy napisać odpowiedni wniosek. Gdy uzyskana zostanie zgoda i uprawomocnienie, będziesz mógł zacząć je wycinać.

Ostatnie wpisy