Kredyt bez wkładu własnego

nowoczesna placówka bankowa

Wiele osób marzy o własnym mieszkaniu. Marzenia te mogą nigdy nie zostać zrealizowane bez zaciągnięcia kredytu w instytucji finansowej. Również to nie należy do kwestii łatwych. Do niedawna, aby otrzymać kredyt na własne „M” potrzebne były odpowiednie środki finansowe, zaoszczędzone przez zainteresowanego. W ostatnich miesiącach nieco się to zmieniło. Wszystko za sprawą rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który jest z kolei elementem programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”. Oczywiście i tu są warunki, które muszą zostać bezwzględnie spełnione.

Podstawa prawna

Kredyty hipoteczne w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” są udzielane na podstawie Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. Poz. 2133 z późn. zm.). Wprawdzie prezydent Andrzej Duda podpisał dokument 15 listopada ub.r., ale zapisane w nim regulacje weszły w życie dopiero od 27 maja 2022 r. Ustawa w założeniu ma wspierać rodziny w poprawie warunków mieszkaniowych, ale nie wyklucza z przystąpienia do programu także singli. Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do 31 grudnia 2030 r.

Dla kogo „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

W założeniu odbiorcami programu są osoby posiadające zarobki umożliwiające spłatę kredytu, ale jednocześnie niemające środków, które byłyby wymagane na tzw. wkład własny. Można otrzymać nawet kredyt o wartości całego mieszkania. Warunkiem jest jednak zdolność obsługi takiego zobowiązania. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach w praktyce nie mają szans na przystąpienie do tego programu i otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Udzielają ich wyłącznie banki, które zawarły w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest to 8 instytucji: Alior Bank S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BPS S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A.przedstawicielka banku czekająca na klientów przy stanowisku biurowym

Gwarancja BGK zamiast wkładu własnego

Program daje możliwość objęcia gwarancją kredytu na zakup mieszkania w 10-20% wartości nieruchomości. To właśnie ta gwarancja zastępuje wymóg wkładu własnego. Kredyty w ramach programu muszą być udzielane na przynajmniej 15 lat, a gwarantowana część kredytu nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Co ważne, kredytobiorca i członkowie jego najbliższej rodziny nie mogą posiadać na własność innego mieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, że w gospodarstwie domowym jest przynajmniej dwoje dzieci. Wtedy posiadanie innego mieszkania jest dozwolone, ale jego dopuszczalny metraż zależy od liczby potomstwa. Przy czwórce dzieci nie może on przekroczyć 90 m2, przy pięciorgu nie ma już limitu.

Kredyt hipoteczny bez wkładu – warunki do spełnienia

Ustawodawca określił też inne warunki, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca. Wśród nich istotne jest niedokonanie darowizny w postaci mieszkania lub domu dla członka rodziny na 5 lat przed złożeniem wniosku o przystąpienie do programu. Mogą do niego zgłosić się za to osoby pozostające w związku nieformalnym, ale tylko pod warunkiem wychowywania wspólnie dzieci. Limit wieku beneficjentów nie został określony. Co równie istotne, kredyt może zostać udzielony również na budowę domu lub zakup działki, na której docelowo ma stanąć nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne. Ustawa nie wyklucza też obcokrajowców, ale muszą oni oczywiście spełniać warunki określone w przepisach.

Limity ustawowe

Ustawa określiła również maksymalne limity ceny w przeliczeniu na 1 m2 finansowanego mieszkania. Zostały one zróżnicowane w zależności od tego, czy nieruchomość nabywana jest na rynku pierwotnym, czy na wtórnym. Istotne jest też położenie samego mieszkania. Wyodrębniono tu 3 typy lokalizacji, które uwzględniają województwa, miasta wojewódzkie oraz gminy przylegające do tych miast. Przykładowo w Warszawie cena za 1 m2 na rynku wtórnym nie może obecnie przekroczyć 9 871 zł, we Wrocławiu 8 583 zł, w Szczecinie 5 618,40 zł, a w Toruniu 7 232 zł.przedstawiciel banku i cieszące się małżeństwo, któremu przyznano kredyt hipoteczny

Spłata rodzinna, czyli bonus za narodziny dziecka

Ustawodawca przygotował jeszcze jedno interesujące rozwiązanie dla uczestników programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. To połączenie z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym spłaty rodzinnej. Można z niej skorzystać w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania pożyczki gospodarstwo domowe powiększy się o drugie albo kolejne dziecko. Spłata rodzinna to mechanizm jednorazowy. Jak to działa w praktyce? Przy narodzinach drugiego dziecka rodzina otrzymuje 20 tys. zł na cel spłaty kredytu, a w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka będzie to kwota 60 tys. zł. W założeniu to rozwiązanie ma wspierać krajową politykę prorodzinną.

Teoria a rzeczywistość

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to dobre rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania programu z opcji tej skorzystało w całej Polsce 126 osób, większość z nich była w wieku 30-40 lat. Do programu przystąpiło niewiele banków, a limity cenowe zostały określone w oderwaniu od realiów rynku. Sytuacja gospodarcza w kraju zmniejsza zdolności kredytowe Polaków, a ceny mieszkań stale rosną. W konsekwencji oferta mieszkań, które można byłoby sfinansować tym konkretnym kredytem, jest niewielka i dotyczy głównie obrzeży miast.

„Rodzinny kredyt mieszkaniowy”

Na szczęście rząd wyciąga wnioski i postanowił rozwinąć program, a także dostosować go do zachodzących procesów rynkowych. Zmieni on swój charakter i nazwę na „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Będzie dostępny również dla osób z wkładem własnym. Większość zasad zostanie jednak utrzymana, choć pojawią się nowe regulacje. Wciąż możliwa będzie spłata rodzinna. Nowy program ruszy w 2023 r., prawdopodobnie od marca. Obowiązywać będzie, podobnie jak jego poprzednik, do końca 2030 r. Czy spełni on oczekiwania potencjalnych kredytobiorców? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze poczekać.

Ostatnie wpisy