Czego możesz się spodziewać przy wymianie instalacji elektrycznej?

monter zajmujący się instalacją elektryczną

Instalacja elektryczna to nic innego, jak układ zasilania niskiego napięcia dla danego budynku. Bez niej niemożliwością jest korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia funkcjonującego na prąd. Również oświetlenie elektryczne nie zadziała bez prawidłowo położonej instalacji elektrycznej. W dzisiejszych czasach jest więc ona koniecznością i choć rzadko ktoś się nad tym zastanawia, wydaje się także naturalnym i wręcz oczywistym elementem dla funkcjonowania współczesnej cywilizacji.

Każda instalacja elektryczna w budynku składa się z: tablicy rozdzielczej, pionów i linii zasilających, części odbiorczej, obwodów, a także przyłączy oraz złączy kablowych. Jej wyjście znajduje się w gniazdkach wtykowych i odbiornikach energii elektrycznej zamontowanych na stałe. Natomiast jej początek zlokalizujemy w wewnętrznej linii zasilającej. Drobne awarie można usuwać na bieżąco. Jeżeli jednak usterka jest poważna albo awarie regularnie się powtarzają, często konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej. Ma to miejsce zwłaszcza w starszym budownictwie, gdzie zastosowane technologie nie odpowiadają na wymogi współczesności.elektryk podłączający instalację elektryczną w skrzynce z bezpiecznikami

Kiedy konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej?

Przyczyną wymiany instalacji elektrycznej zawsze jest brak jej wydajności. Może ona wynikać z wad konstrukcyjnych lub z niewłaściwego wykonania. Zbyt mała liczba gniazdek warunkuje czasem używanie przedłużaczy. Z kolei zbyt duże nasilenie mocy w jednym punkcie poboru prowadzi do tzw. wyrzucania korków. Wtedy konieczna jest rozbudowa systemu. Większe ilości energii pobierają też starsze typy instalacji, które zawierają aluminiowe elementy zamiast miedzianych. Zdarza się to zwłaszcza w budynkach starszego typu. W obecnym budownictwie wszystkie przewody o przekroju do 10 mm2 nie mogą już być aluminiowe. Standardem są teraz trójżyłowe miedziane z odrębną żyłą ochronną.

Poważnym znakiem ostrzegawczym są też przeciążone gniazdka bez bolca uziemiającego i z widocznymi śladami nadpaleń. Częste spięcia i iskrzenie to także powód, aby wezwać specjalistę od instalacji elektrycznej. Tak naprawdę, modernizacja powinna odbywać się cyklicznie, choć przepisy nie wyznaczają tu częstotliwości takich działań. Do wymiany nadaje się instalacja elektryczna w większości domów, które są użytkowane ponad 20 lat. W przypadku mieszkań własnościowych to obowiązek właściciela. I warto go dopełnić. Nowsze systemy są bezpieczniejsze, niwelując zagrożenie wystąpienia pożaru w wyniku zwarcia. Mają też wpływ na mniejsze rachunki za prąd.

Przed wymianą instalacji elektrycznej

Kiedy nie wystarczą działania modernizacyjne i wymiana instalacji elektrycznej jest konieczna, należy wszelkie prace zlecić specjalistom, którzy przygotują projekt nowego systemu zgodnego z obowiązującą normą PN IEC 60364. Ważne, aby elektryk posiadał aktualne uprawnienia zarówno w zakresie wykonania instalacji, jak również pomiarów odbiorczych czy złożenia dokumentów we właściwym zakładzie energetycznym. Ewentualnej wymiany lub przeniesienia licznika w inne miejsce dokonuje uprawniony pracownik dostawcy energii. Dlatego zamiar wymiany instalacji trzeba z wyprzedzeniem zgłosić odpowiedniej firmie i czekać na zgodę pisemną. Już po zakończeniu remontu, licznik zostanie zamontowany i zaplombowany.

Jeśli to możliwe, należy zgromadzić dokumentację dotychczasowej instalacji. Zlokalizowanie starych kabli przyspieszy prace. Na początek konieczna jest bowiem inwentaryzacja aktualnego stanu w celu zweryfikowania potrzeb. Na tej podstawie powstanie zarys remontu ze wstępnym określeniem prac oraz kosztów, a także specyfikacjami potrzebnych materiałów. Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, o ile budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze z tego rejestru. Czasem rozpoczęcie prac może wymagać zgody spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.specjalista ze skrzynką na narzędzia i pasem narzędziowym

Remont – zakres robót i czas wykonania

Prace elektryczne w zakresie wymiany instalacji elektrycznej nie obędą się bez kucia ścian. Nie da się tego uniknąć, ale można się przygotować na wykonanie tzw. brudnych prac. Jeśli jest to możliwe, najlepiej wynieść wszystkie sprzęty z danego pomieszczenia. Jeśli nie, należy je odsunąć od ściany i zabezpieczyć. Czasem starych przewodów nie trzeba usuwać, a wystarczy odciąć od nich zasilanie. Z kolei nowe przewody powinny zostać rozmieszczone równolegle do ścian i sufitów. Wymiana instalacji elektrycznej to dobry moment na ponowne oraz funkcjonalne rozplanowanie i dostosowanie liczby gniazdek, włączników czy punktów świetlnych. Trzeba tu oczywiście pamiętać o aktualnych normach bezpieczeństwa.

Przy okazji wymiany instalacji elektrycznej niemal na pewno konieczny będzie montaż nowej skrzynki rozdzielczej z modułami ochronnymi. Musi ona odpowiadać aktualnym wymogom. W nowej instalacji stare bezpieczniki topikowe nie mają już racji bytu, obecnie stosuje się wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe. Ile trwa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu? Zależy to w dużej mierze od powierzchni i liczby osób wykonujących prace. Czasem będą to 3 dni, innym razem 7 dni. W skrajnych przypadkach remont może wydłużyć się do 2 tygodni. Zaleca się, aby w czasie wykonywania wymiany instalacji elektrycznej, lokatorzy nie przebywali w domu lub w mieszkaniu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to przedsięwzięcie na wiele lat i zazwyczaj objęte rękojmią lub gwarancją wykonawcy.

Ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej?

Koszty w tym przypadku zależą od wielu czynników. Trzeba uwzględnić zakres i skomplikowanie prac, powierzchnię ich wykonania czy aktualne ceny materiałów i osprzętu. W ostatnim czasie widać tu tendencję zwyżkową spowodowaną inflacją. Sam koszt robocizny zazwyczaj jest zależny od liczby obwodów i założonych punktów elektrycznych. Wyceny usług są też inne dla różnych regionów kraju. W tej sytuacji oraz przy tak wielu zmiennych wszelkie szacunki zawsze będą więc mocno uśrednione i bardzo orientacyjne.

Planując remont instalacji elektrycznej trzeba liczyć się z tym, że zazwyczaj jest to znaczący wydatek dla budżetu domowego. Dla typowego mieszkania w bloku będzie to zwykle przedział 3-7 tys. zł. Czasem, zwłaszcza w starszym budownictwie, zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje czy trudności, które wpływają na wzrost kosztów. Wtedy nowa instalacja będzie droższa. W przypadku domów o dużej powierzchni wydatki okażą się większe – od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli jednak wymiana instalacji jest spowodowana realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa domowników, to na pewno nie warto oszczędzać.

Ostatnie wpisy